Selvitä, tutki, analysoi

Faktatiedot ovat aina tarpeen, kun liiketoimintaa kehitetään, halutaan varmistaa oman toiminnan asema ja kehityssuunnat päätöksenteon tueksi. Oman menestymisen varmistamiseksi hankitaan tietoja markkinatarpeista, asiakkaiden, viranomaisten, käyttäjien, kuluttajien sekä henkilöstön mielipiteistä ja tarpeista. Tärkeitä tietoja ovat myös omien tuotteiden vaatimukset ja prosessien tai kilpailijoiden taso vastaavissa tuotteissa sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon.

Käytä toiminnan, henkilöstön motivaation ja kehittämisen tueksi

  • sidosryhmätarve- ja tuoteselvityksiä (ml. vaatimustenmukaisuus, CE -merkintä, tuotemallisuoja, hyödyllisyysmalli)
  • asiakastyytyväisyys- ja benchmarkingmittauksia
  • käyttäjä/kuluttajatutkimuksia
  • ympäristöselvityksiä (lainsäädäntö, luvat, ympäristövaikutukset, CO2-päästöt, energia- ja materiaalitehokkuus)
  • henkilöstötutkimuksia (työhyvinvointi, ilmapiiri, osaamistarpeet)