Prosessit

Prosessit muodostavat organisaation toiminnan ytimen. Prosesseissa toteutetaan liiketoiminta ja ydinosaaminen, tuotetaan ja jalkautetaan strategia ja tavoitteet käytännössä, tuotetaan palvelut, tuotteet, lisäarvo ja vaikutukset.  Toimintaprosessit muodostavat keskenään vuorovaikutteisen verkon, jonka rajapinnat ulottuvat sidosryhmiin. Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmät rakennetaan prosessiperustalle.

Prosesseihin perustuvaan toimintaan sisällytetään

  • toiminnan prosessien tunnistaminen ja määritys
  • prosessien asiakkuudet, sisäiset ja ulkoiset
  • prosessien ohjaus, seuranta ja mittarit
  • kehittäminen ja parantaminen eri näkökulmista: asiakaslähtöisyys, LEAN, kustannustehokkuus, laatu, ympäristö, turvallisuus, osaaminen, riskien arviointi ja hallinta