Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuus: ISO 9001, 14001, 45001, SBT, Graafisen Teollisuuden kriteerit

Standardien ja eri kriteerien mukaiset toimintajärjestelmät ovat työkaluja, joiden avulla johdetaan, hallitaan ja kehitetään laatua, ympäristöasioita ja työturvallisuutta kestävästi. Niillä voidaan ehkäistä ja vähentää käytännössä vaikutuksia luontoon ja ilmastoon yleisten tavoitteiden mukaisesti. Sertifioinnit lisäävät sisäistä ja ulkoista vaikuttavuutta sekä uskottavuutta.  Uusimmat standardit ja kriteerit perustuvat yhtenevään perusrakenteeseen ja tukevat prosessimaista toimintaa sekä eri näkökulmien yhdistämistä.

Toininnalle määritetään ja rakennetaan

  • asiakas- ja sidosryhmä- sekä luonto- ja ilmastonäkökulmat
  • organisointi ja vastuut
  • prosessit ja menettelytavat (laatu, ympäristö/ilmasto, työturvallisuus)
  • tavoitteet, mittarit ja seuranta
  • jatkuva parantaminen ja riskienhallinta
  • auditoinnit ja katselmukset
  • dokumentointijärjestelmä

ISO- standardit soveltuvat hyvin teollisuuteen ja palveluihin. Gt-kriteerit on tarkoitettu pääasiassa graafiselle alalle.