CE-merkintä

CE-merkintä tarkoittaa valmistajan tai maahantuojan vahvistusta sille, että tuote täyttää sitä koskevien Euroopan Unionin direktiivien vaatimukset, ja että tuote on läpikäynyt sille vaaditut tarkistukset. CE-merkintä on tarkoitettu helpottamaan tavaroiden vapaata markkinointia ja liikkumista Euroopan sisämarkkinoilla.

CE-merkintä vaaditaan EU-alueen markkinoilla tietyille tuoteryhmille, kuten

  • koneet, koneyhdistelmät, huviveneet ja -lautat, mittauslaitteet, hissit, henkilösuojaimet
  • sähkölaitteet, terveydenhuollon laitteet
  • rakennusalan tuotteet laajasti (rakennukset, maa- ja vesirakentaminen), räjähdysvaarallisten tilojen laitteet

Tuotteiden valmistajien ja maahantuojien tulee tulee varmistaa ja pystyä osoittamaan säilytettävään dokumentaatioon perustuen, että tuotekohtaiset vaatimukset täyttyvät. Vaatimukset ja vaadittavat toimenpiteet vaihtelevat tuoteryhmittäin ja –luokittain paljon.