CE-merkintä

CE-merkintä tarkoittaa valmistajan tai maahantuojan vahvistusta sille, että tuote täyttää sitä koskevien Euroopan Unionin direktiivien vaatimukset, ja että tuote on läpikäynyt sille vaaditut tarkistukset. CE-merkintä on tarkoitettu helpottamaan tavaroiden vapaata markkinointia ja liikkumista Euroopan sisämarkkinoilla.

CE-merkintä on pakollinen tietyille tuoteryhmille, kuten

  • koneet, huviveneet ja -lautat, mittauslaitteet, hissit, henkilösuojaimet
  • painelaitteet, sähkölaitteet
  • rakennusalan tuotteet laajasti (rakennukset, maa- ja vesirakentaminen), räjähdysvaarallisten tilojen laitteet

Tuotteiden valmistajien ja maahantuojien tulee tulee varmistaa ja pystyä osoittamaan säilytettävään dokumentaatioon perustuen, että tuote täyttää sille asetetut vaatimukset. Vaatimukset ja vaadittavat toimenpiteet vaihtelevat tuoteryhmittäin ja –luokittain paljon.