2020

Vuoden 2020 työteemoissa jatkuva kestävyyden parantaminen

  • riskien tunnistus ja -hallinta:  systemaattinen ote entistä tärkeämpi osa toimintaa
  • laatuasioiden benchmarking Gt-yrityksissä: Vol 1.0 toteutettu ja julkaistu alkuvuodesta, täydennysyritykset otetaan mukaan Vol 1.1
  • käytännön ympäristötoimet ja ilmastoteot ovat myös liiketoimintatekoja: mm. jätteen vähentäminen ja uusiutuva energia
  • vaatimustenmukaisuus ja kehittäminen: tuotteet ja toiminta