Graafisen teollisuuden uudet laatu- ja ympäristökriteerit hyväksytty

Graafinen teollisuus ry hyväksyi syyskuun kokouksessaan uudet Gt-laatu- ja ympäristökriteerit. Uudistuksen myötä Gt-kriteerit vastaavat paremmin uusimpia ISO 9001-laatu- ja 14001 -ympäristöstandardeja ja auttavat ehkäisevässä ilmastonmuutostyössä. Uudet kriteerit otetaan niitä käyttävissä yrityksissä joustavasti käyttöön seuraavien itsearviointien ja  sertifiointitarkastusten yhteydessä pääosin 2018-2019 aikana.